Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna septembrie 2015

Buletin informativ
Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii

în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna septembrie 2015

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin „monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora”, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

Explozie, municipiul Botoşani

12.09.2015, orele 18.13, municipiul Botoşani, jud. Botoşani, str. Parcul Tineretului nr. 2, sc. E

Accidentul tehnic s-a produs ca urmare a  exploziei voluntare a unei butelii, urmată de incendiu. Blocul de garsoniere a fost construit în anul 1970, având regim de înălţime P+4E, fundaţii continue şi elevaţie din beton armat, pereţi din zidărie de cărămidă presată, stâlpişori şi centuri din beton armat, planşee din fâşii prefabricate şi acoperiş tip terasă.

În urma deflagrației, s-a produs avarierea a nouă apartamente. În cazul apartamentului nr. 3, în care a avut loc explozia, au fost distruse finisajele interioare (desprinderi de tencuieli de pe tavan şi pereţi), tâmplăria, mobilierul, toate bunurile casnice, termosistemul; de asemenea, a fost dislocat zidul nestrucural din B.C.A. de închidere a balconului, executat ulterior de proprietar. La celelalte apartamente (nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 şi 18), au fost afectate un număr de nouă uşi (dislocate sau deformate), au fost sparte opt geamuri și au fost degradaţi aproximativ 35 mp din finisajele exterioare şi din termoizolația blocului.

Ca urmare a inspecţiei vizuale efectuate la apartamentul nr. 3 şi la apartamentele direct învecinate, de la parter şi etajul I, nu au fost identificate degradări ale elementelor de construcții care să conducă la ideea afectării structurii de rezistență a blocului.

S-a dispus Asociației de Proprietari nr. 6 efectuarea demersurilor necesare, către proprietarii apartamentelor la care s-au produs degradări, pentru ca, în conformitate cu prevederile art. 25, lit. (a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, aceştia să aducă imobilul la starea inițială.

Accident tehnic, comuna Ulmi

24.09.2015, ora 10:00, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița, str. Liviu Stănculescu

Cauza producerii accidentului: prăbușirea unui mal al şanţului canalizării, cu o adâncime de aprox. 4 m. Lucrările sunt autorizate şi fac parte din obiectivul „Înființare rețea de canalizare comuna Ulmi”. După montarea conductei de canalizare și extragerea sprijinirilor din tranșee, în vederea executării umpluturii, s-a produs prăbușirea malului pe o lungime de aprox. 6 m și o lățime de aprox. 1,5 m, împreună cu trotuarul pe care se aflau trei muncitori. Unul dintre aceştia a decedat.

Zona accidentului a fost împrejmuită și semnalizată.

În urma efectuării unui control în excuție la obiectivul de investiție sus-menţionat, se vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Prăbuşire perete imobil, municipiul Cluj-Napoca

24.09.2015, aprox. orele 18:15, str. Emil Isac nr. 23, ap. 1 și 2, municipiul Cluj, jud. Cluj

Casa memorială „Emil Isac”, situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, este clădire-monument istoric, clasată în lista monumentelor istorice republicată în anul 2010. Pentru consolidarea acestuia, Primăria Cluj a eliberat autorizaţia de construire de primă necesitate nr. 821/08.07.2015. Regimul de înălțime este Sp+P+E.

Din cauza subspălării tălpii fundației imobilului şi a tasărilor produse pe latura adiacentă pârâului Canalul Morii, o parte din peretele vestic al tronsonului sudic al clădirii, în lungime de aprox. 4,5 ml, adiacent pârâului, s-a surpat și s-a prăbușit, producându-se fisuri accentuate pe întrega înălțime a imobilului.

Măsuri dispuse: punerea în siguranță a imobilului și interzicerea accesului; întocmirea unei expertize tehnice, care să stabilească măsurile de consolidare și detaliile de execuție; proprietarii imobilului vor asigura reconstituirea cărții tehnice, precum și urmărirea curentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.​